Rule #1: Life is supposed to be fun!

Thứ nguyên nào sau đây là thứ nguyên

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Thứ nguyên nào sau đây là thứ nguyên

  • Độ phân giải màn hình
  • Tỷ lệ thoát
  • Khu vực
  • % lượt truy cập mới

Đáp án đúng là: Khu vực

Giải thích: Thứ nguyên mô tả đặc điểm của người dùng của bạn, các phiên và hành động của họ. Thứ nguyên Thành phố mô tả đặc điểm của các phiên và cho biết thành phố, ví dụ: “Paris” hoặc “New York”, nơi bắt nguồn mỗi phiên. Thứ nguyên Trang mô tả đặc điểm của các hành động xem trang và cho biết URL của mỗi trang đã được xem.

Bạn có thể đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/1033861?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095