Rule #1: Life is supposed to be fun!

Theo mô hình ABCD, nguyên tắc direct (hướng dẫn cụ thể) đề cập đến ba yếu tố cơ bản mà mỗi video trên YouTube nên có (nếu có thể). Bạn nên hướng dẫn họ cụ thể và làm nổi bật sản phẩm/dịch vụ bạn cung cấp. Yếu tố thứ ba trong thành phần hướng dẫn cụ thể của nguyên tắc ABCD của YouTube là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Theo mô hình ABCD, nguyên tắc direct (hướng dẫn cụ thể) đề cập đến ba yếu tố cơ bản mà mỗi video trên YouTube nên có (nếu có thể). Bạn nên hướng dẫn họ cụ thể và làm nổi bật sản phẩm/dịch vụ bạn cung cấp. Yếu tố thứ ba trong thành phần hướng dẫn cụ thể của nguyên tắc ABCD của YouTube là gì?

 • Điều chỉnh lại tài sản hình ảnh và video.
 • Bao gồm hai bản dịch ngôn ngữ khác nhau.
 • Chỉnh sửa quảng cáo dạng video để có thời lượng dưới 5 giây.
 • Tạo lời kêu gọi hành động sao cho mọi người dễ nhìn thấy và có thể nghe rõ.

Câu trả lời đúng là:

 • Tạo lời kêu gọi hành động sao cho mọi người dễ nhìn thấy và có thể nghe rõ.
 • .

  .

  .

  Theo khuôn khổ ABCD, thành phần trực tiếp có ba yếu tố cơ bản, nếu có thể, mọi video YouTube nên bao gồm. Bạn nên đưa ra định hướng cho họ và làm cho lời đề nghị trở nên nổi bật. ABCDs của YouTube chứa yếu tố trực tiếp thứ ba nào

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095