Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tại sao Độ mạnh của quảng cáo là phần quan trọng cần kiểm tra khi tạo quảng cáo hiển thị thích ứng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tại sao Độ mạnh của quảng cáo là phần quan trọng cần kiểm tra khi tạo quảng cáo hiển thị thích ứng?

 • Nó tự động tạo ra các dòng tiêu đề tùy chỉnh để có hiệu suất cao hơn.
 • Nó tự động thay thế những hình ảnh hoạt động kém.
 • Nó cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách quảng cáo đã hoạt động trước đây để bạn có thể lặp lại .
 • Nó đưa ra đề xuất về số lượng và tính đa dạng của từng loại nội dung.
 • Đáp án đúng là: Nó đưa ra khuyến nghị về số lượng và tính đa dạng của từng loại tài sản.

  Giao diện Chiến dịch mới của Google Ads làm nổi bật tiểu mục Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng mới, là nơi chèn nội dung quảng cáo.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095