Rule #1: Life is supposed to be fun!

Sử dụng báo cáo AdWords này để điều tra thời điểm sửa đổi giá thầu trong những giờ nhất định trong ngày để tối ưu hóa chuyển đổi

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Sử dụng báo cáo AdWords này để điều tra thời điểm sửa đổi giá thầu trong những giờ nhất định trong ngày để tối ưu hóa chuyển đổi

  • Giờ trong ngày
  • URL đích
  • Từ khóa AdWords
  • Vị trí
  • Các chiến dịch

 Câu trả lời đúng là  Giờ trong ngày

Giải thích: Lưu lượng truy cập trang web không có giá trị như nhau vào mọi giờ trong ngày. Phân tích này giúp bạn quyết định thời điểm tốt nhất để hiển thị quảng cáo của mình.

Bạn có thể đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/2658738?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095