Rule #1: Life is supposed to be fun!

Steve muốn sử dụng Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google để tiếp cận những khách hàng mới đang muốn mua các sản phẩm tương tự như của anh ấy. Steve nên cố gắng tiếp cận loại đối tượng nào để đạt được mục tiêu tiếp thị của mình?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Steve muốn sử dụng Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google để tiếp cận những khách hàng mới đang muốn mua các sản phẩm tương tự như của anh ấy. Steve nên cố gắng tiếp cận loại đối tượng nào để đạt được mục tiêu tiếp thị của mình?

  • Đối tượng đang cân nhắc mua hàng
  • Đối tượng tương tự
  • Nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học
  • Đối tượng chung sở thích tùy chỉnh

.

.

.

Steve muốn sử dụng Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google để tiếp cận khách hàng mới, là những người đang tìm mua sản phẩm tương tự như của mình. Steve nên tiếp cận loại đối tượng nào để đạt được mục tiêu tiếp thị của mình

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095