Rule #1: Life is supposed to be fun!

Siona đang lên kế hoạch cho một chiến dịch Google Ads mới với mục tiêu thu được số lượt hiển thị tối thiểu cho quảng cáo của mình. Siona nên sử dụng loại chiến lược đặt giá thầu tự động nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Siona đang lên kế hoạch cho một chiến dịch Google Ads mới với mục tiêu thu được số lượt hiển thị tối thiểu cho quảng cáo của mình. Siona nên sử dụng loại chiến lược đặt giá thầu tự động nào?

 • Tối đa hóa số lần nhấp
 • Lợi tức chi tiêu quảng cáo mục tiêu (ROAS mục tiêu)
 • Giá mỗi chuyển đổi mục tiêu (tCPA)
 • Tỷ lệ hiển thị mục tiêu
 • Câu trả lời đúng là:Tỷ lệ hiển thị mục tiêu

  Tỷ lệ hiển thị mục tiêu là chiến lược đặt giá thầu thông minh tự động đặt giá thầu với mục tiêu hiển thị quảng cáo của bạn ở vị trí cao nhất trên trang. Tỷ lệ hiển thị mục tiêu có sẵn dưới dạng chiến lược chuẩn trong một chiến dịch hoặc dưới dạng chiến lược danh mục đầu tư trên nhiều chiến dịch. Đặt giá thầu tỷ lệ hiển thị mục tiêu tự động đặt giá thầu để giúp đạt được mục tiêu tỷ lệ hiển thị của bạn trên tất cả các chiến dịch sử dụng chiến lược này.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095