Rule #1: Life is supposed to be fun!

Silly Sayings đang nhận được rất nhiều lưu lượng truy cập trang web, nhưng công ty muốn tạo ra thêm khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn. Họ muốn dùng thử phần mở rộng quảng cáo để biết liệu họ có thể tăng số lượng khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn mà họ nhận được hay không. Phần mở rộng quảng cáo có thể hỗ trợ các công ty như Silly Sayings tạo thêm khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn bằng cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Silly Sayings đang nhận được rất nhiều lưu lượng truy cập trang web, nhưng công ty muốn tạo ra thêm khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn. Họ muốn dùng thử phần mở rộng quảng cáo để biết liệu họ có thể tăng số lượng khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn mà họ nhận được hay không.
Phần mở rộng quảng cáo có thể hỗ trợ các công ty như Silly Sayings tạo thêm khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn bằng cách nào?

  • Bằng cách cung cấp trước cho người dùng thông tin liên quan.
  • Bằng cách linh động sử dụng từ khóa phủ định, dựa vào nội dung trang web của người dùng.
  • Bằng cách hiển thị cho người dùng các lựa chọn danh mục cho một sản phẩm.
  • Bằng cách thu hút người dùng bằng tài sản sáng tạo.

Câu trả lời đúng là: Bằng cách cung cấp trước cho người dùng thông tin liên quan.

Silly Sayings dang nhan duoc rat nhieu luu luong truy cap trang web nhung cong ty muon tao ra them khach hang tiem nang du tieu chuan

.

.

.

Silly Sayings đang nhận thấy rất nhiều lưu lượng truy cập trang web, nhưng công ty muốn tạo ra nhiều khách hàng tiềm năng đủ điều kiện hơn. Họ quan tâm đến việc thử tiện ích mở rộng quảng cáo để xem liệu chúng có thể tăng số lượng khách hàng tiềm năng đủ điều kiện mà họ nhận được hay không. Theo cách nào thì tiện ích mở rộng quảng cáo có thể hỗ trợ các công ty như Câu nói ngớ ngẩn trong việc tạo ra nhiều khách hàng tiềm năng đủ điều kiện hơn

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095