Rule #1: Life is supposed to be fun!

Sam mới sử dụng Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google và lo lắng rằng mình không thể có kỹ năng hoặc thời gian để chạy một chiến dịch quảng cáo thành công. Hai tính năng nào của Quảng cáo tìm kiếm động sẽ giúp ích cho Sam?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Sam mới sử dụng Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google và lo lắng rằng mình không thể có kỹ năng hoặc thời gian để chạy một chiến dịch quảng cáo thành công.
Hai tính năng nào của Quảng cáo tìm kiếm động sẽ giúp ích cho Sam? (Chọn hai phương án.)
Chọn tất cả các câu trả lời chính xác

  • Giao diện người dùng cho Quảng cáo tìm kiếm động loại bỏ tất cả các bước điều khiển thủ công.
  • Quảng cáo tìm kiếm động không yêu cầu thiết lập người dùng ban đầu.
  • URL đích được cập nhật tự động.
  • Quảng cáo tìm kiếm động không phải trải qua quá trình đặt giá thầu.
  • Máy học giúp tự động tìm từ khóa mới.

Câu trả lời đúng là: URL đích được cập nhật tự động.Máy học giúp tự động tìm từ khóa mới.

Sam moi su dung Quang cao di kem ket qua tim kiem tren Google va lo lang rang minh khong the co ky nang hoac thoi gian de chay mot chien dich quang cao thanh cong

Sam mới sử dụng Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google và lo lắng rằng mình không thể có kỹ năng hoặc thời gian để chạy một chiến dịch quảng cáo thành công. Hai tính năng nào của Quảng cáo tìm kiếm động sẽ giúp ích cho Sam (Chọn hai phương án.)

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095