Rule #1: Life is supposed to be fun!

Quảng cáo video được lưu trữ ở đâu cho chiến dịch TrueView?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Quảng cáo video được lưu trữ ở đâu cho chiến dịch TrueView?

  • Thông qua công cụ lưu trữ video của bên thứ ba
  • Trên Display & Video 360 sử dụng pixel 1 × 1 và thẻ Quảng cáo gốc
  • Trên Campaign Manager
  • Trên kênh YouTube công khai của nhà quảng cáo

Câu trả lời đúng là: Trên kênh YouTube công khai của nhà quảng cáo

Giải thích : Để tạo quảng cáo video, video của bạn phải được lưu trữ trên YouTube. Quảng cáo video TrueView là một cách thú vị để tiếp cận và thu hút khán giả của bạn trên YouTube và trên web. Bạn có thể tạo và quản lý các chiến dịch TrueView của mình trong Google Ads bằng cách sử dụng loại chiến dịch “Video”.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/google-ads/answer/2375497

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095