Rule #1: Life is supposed to be fun!

Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng sử dụng yếu tố nào trong mô hình máy học để xác định tổ hợp tối ưu giữa các tài sản cho vùng quảng cáo của bạn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng sử dụng yếu tố nào trong mô hình máy học để xác định tổ hợp tối ưu giữa các tài sản cho vùng quảng cáo của bạn?

  • Dự đoán dựa vào dữ liệu danh mục quảng cáo, được tổng hợp từ các doanh nghiệp đo điểm chuẩn.
  • Dự đoán dựa vào dữ liệu về hiệu suất trong toàn ngành.
  • Dự đoán dựa vào các tệp xuất ra từ CRM của bạn.
  • Dự đoán dựa vào hiệu suất trước đây của bạn.
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095