Rule #1: Life is supposed to be fun!

Quảng cáo có thể hiển thị những tìm kiếm nào cho từ khóa đối sánh rộng “sửa lò sưởi tại nhà?” Chọn 2 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Quảng cáo có thể hiển thị những tìm kiếm nào cho từ khóa đối sánh rộng “sửa lò sưởi tại nhà?” Chọn 2 câu trả lời đúng

 • bán nhà
 • bán nhà mới
 • thay lò sưởi trong nhà
 • thay lò sưởi trong nhà
 • Các câu trả lời đúng là: thay lò sưởi tại nhà và thay lò sưởi tại nhà

  Giải thích: Với Đối sánh rộng, quảng cáo của bạn cho “sửa lò sưởi tại nhà” có thể hiển thị cho các truy vấn có liên quan như “thay lò sưởi tại nhà” và “thay lò sưởi tại nhà”. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian từ việc tạo danh sách từ khóa mở rộng và cho phép bạn tập trung chi tiêu vào các từ khóa hiệu quả. Đối sánh rộng hiệu quả nhất khi kết hợp với chiến lược đặt giá thầu tự động.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095