Rule #1: Life is supposed to be fun!

Priya chỉ có 500 đô la một tháng để chi cho chiến dịch của mình, nhưng cô ấy cần phải thu hút lượng khách hàng tiềm năng đến trang web của mình nhiều nhất có thể. Loại chiến lược đặt giá thầu tự động nào sẽ thích hợp nhất cho chiến dịch của Priya?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Priya chỉ có 500 đô la một tháng để chi cho chiến dịch của mình, nhưng cô ấy cần phải thu hút lượng khách hàng tiềm năng đến trang web của mình nhiều nhất có thể.

Loại chiến lược đặt giá thầu tự động nào sẽ thích hợp nhất cho chiến dịch của Priya

  • Tỷ lệ hiển thị mục tiêu
  • Tối đa hóa số lượt nhấp
  • Chi phí mỗi nhấp chuột nâng cao (eCPC)
  • Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (ROAS mục tiêu)

Priya muốn thu hút lượng khách hàng tiềm năng đến trang web của mình nhiều nhất có thể -> Priya nên sử dụng chiến lược tối đa hóa số lượt nhấp để gia tăng số lượng khách hàng vào website

.

.

.

Câu hỏi khác: Priya chỉ có 500 đô la một tháng để chi cho chiến dịch của mình, tuy nhiên, cô ấy cần phải thu hút lượng khách hàng tiềm năng đến trang web của mình nhiều nhất có thể. Loại chiến lược đặt giá thầu tự động nào sẽ thích hợp nhất cho chiến dịch của Priya?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095