Rule #1: Life is supposed to be fun!

Phần nào trong Báo cáo Google Analytics cung cấp thông tin chi tiết về nơi người dùng đến (ví dụ: phương tiện truyền thông xã hội) trước khi truy cập trang web của bạn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Phần nào trong Báo cáo Google Analytics cung cấp thông tin chi tiết về nơi người dùng đến (ví dụ: phương tiện truyền thông xã hội) trước khi truy cập trang web của bạn?

 • Nhân khẩu học
 • Mức độ tương tác
 • Kiếm tiền
 • Thu nạp
 • Đáp án đúng là: Mua lại

  Báo cáo Chuyển đổi cung cấp thông tin về nơi lưu lượng truy cập của bạn bắt nguồn (ví dụ: google, baidu, bing), phương pháp mà người dùng đến trang web hoặc ứng dụng của bạn (ví dụ: không phải trả tiền, cpc, email) và các nỗ lực tiếp thị mà bạn sử dụng để tăng lưu lượng truy cập (ví dụ: chiến dịch, định dạng quảng cáo, từ khóa).
  Truy cập báo cáo Chuyển đổi
  Để truy cập báo cáo Chuyển đổi, hãy nhấp vào Báo cáo > Chuyển đổi trong điều hướng bên trái. Nếu bạn không thấy báo cáo thì quản trị viên có thể đã xóa chúng khỏi điều hướng.
  Đọc thêm tại đây:https://support.google.com/analytics/answer/10999979

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095