Rule #1: Life is supposed to be fun!

Phần nào của Google Analytics chứa các thẻ làm sẵn trả lời các câu hỏi phổ biến về cách người dùng đang tương tác với ứng dụng hoặc trang web của bạn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Phần nào của Google Analytics chứa các thẻ làm sẵn trả lời các câu hỏi phổ biến về cách người dùng đang tương tác với ứng dụng hoặc trang web của bạn?

 • Khám phá
 • Quản trị
 • Định cấu hình
 • Báo cáo
 • Câu trả lời đúng là: Báo cáo


  Thuộc tính Google Analytics của bạn bao gồm các báo cáo được xác định trước để giúp bạn phân tích dữ liệu từ các trang web và ứng dụng của bạn.
  Mỗi thuộc tính Analytics bao gồm một báo cáo báo cáo báo cáo, báo cáo thời gian thực và một bộ sưu tập và chủ đề. Các bộ sưu tập và chủ đề bao gồm các nhóm của các báo cáo được xác định trước mà Analytics cung cấp theo mặc định.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/9212670

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095