Rule #1: Life is supposed to be fun!

Những tính năng nào cho phép bạn đặt khoảng thời gian mà dữ liệu ở cấp sự kiện và cấp người dùng được Google Analytics lưu trữ?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Những tính năng nào cho phép bạn đặt khoảng thời gian mà dữ liệu ở cấp sự kiện và cấp người dùng được Google Analytics lưu trữ?

 • Cài đặt địa chỉ IP
 • Tắt tính năng thu thập dữ liệu
 • Chế độ đồng ý
 • Thời gian lưu giữ dữ liệu
 • Đáp án đúng là: Thời gian lưu giữ dữ liệu

  Khoảng thời gian lưu giữ áp dụng cho dữ liệu ở cấp độ người dùng và cấp sự kiện được liên kết với cookie, giá trị nhận dạng người dùng (ví dụ: User-ID) và giá trị nhận dạng quảng cáo.
  Đặt khoảng thời gian trước khi dữ liệu cấp người dùng và cấp sự kiện được Google Analytics lưu trữ tự động bị xóa khỏi máy chủ Analytics.
  Lưu ý: cài đặt này không ảnh hưởng đến các báo cáo dựa trên dữ liệu tổng hợp.
  Mặc dù khoảng thời gian lưu giữ và các biện pháp kiểm soát đặt lại hoạt động của người dùng bao gồm dữ liệu sự kiện và cấp người dùng được Google Analytics lưu trữ, nhưng một số dữ liệu nhất định do người dùng khóa (chẳng hạn như tuổi, giới tính, sở thích) sẽ bị Google Analytics xóa theo mặc định sau sáu tháng không hoạt động trong một thời gian dài. người dùng nhất định đối với thuộc tính Universal Analytics hoặc sau hai tháng đối với thuộc tính Google Analytics 4.
  Bạn có thể chọn thời gian Analytics lưu giữ dữ liệu trước khi tự động xóa dữ liệu đó.
  Khoảng thời gian tối đa mà Analytics sẽ lưu giữ dữ liệu tín hiệu của Google là 26 tháng, bất kể cài đặt của bạn là gì. Theo mặc định, dữ liệu đăng nhập Google sẽ hết hạn sau 26 tháng.
  Sau khi triển khai, các thẻ của Google sẽ tự động điều chỉnh dựa trên trạng thái đồng ý của người dùng và chỉ sử dụng các công cụ đo lường cho các mục đích đã chỉ định khi người dùng đồng ý.
  Đọc thêm tại đây:https://support.google.com/analytics/answer/7667196

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095