Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nhóm của bạn quản lý một trang web bán lẻ mà khách hàng truy cập từ nhiều nơi khác nhau, bao gồm mạng xã hội, quảng cáo và công cụ tìm kiếm. Bạn sẽ xem xét thứ nguyên nào trong số này để xác định xem lưu lượng truy cập trang web của bạn đến từ “tìm kiếm không phải trả tiền”, “giới thiệu” hay các khu vực khác?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nhóm của bạn quản lý một trang web bán lẻ mà khách hàng truy cập từ nhiều nơi khác nhau, bao gồm mạng xã hội, quảng cáo và công cụ tìm kiếm. Bạn sẽ xem xét thứ nguyên nào trong số này để xác định xem lưu lượng truy cập trang web của bạn đến từ “tìm kiếm không phải trả tiền”, “giới thiệu” hay các khu vực khác?

 • Tên sự kiện
 • Chiến dịch Google Ads
 • Tiêu đề trang
 • Nhóm kênh mặc định
 • Câu trả lời đúng là:Nhóm kênh mặc định

  Nhóm kênh là nhóm các nguồn lưu lượng truy cập của bạn dựa trên quy tắc. Trong suốt báo cáo Analytics, bạn có thể thấy dữ liệu của mình được sắp xếp theo Nhóm kênh mặc định, một nhóm các nguồn lưu lượng truy cập phổ biến nhất, như Tìm kiếm có trả tiền và Trực tiếp. Điều này cho phép bạn nhanh chóng kiểm tra hiệu suất của từng kênh lưu lượng truy cập của mình.
  Các kênh trong Nhóm kênh mặc định đáp ứng nhu cầu của hầu hết người dùng Analytics nhưng nếu có yêu cầu phân tích cụ thể và muốn gắn nhãn lưu lượng truy cập của mình theo những cách khác, bạn có thể:
  · Tạo Nhóm kênh tùy chỉnh (cấp người dùng).
  · Tạo Nhóm kênh mới (cấp chế độ xem).
  · Chỉnh sửa Nhóm kênh mặc định (cấp chế độ xem).
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/9756891

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095