Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về tỷ lệ chuyển đổi giữa ứng dụng và web dành cho thiết bị di động?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về tỷ lệ chuyển đổi giữa ứng dụng và web dành cho thiết bị di động?

  • Web di động tạo ra tỷ lệ chuyển đổi gấp ba lần tỷ lệ chuyển đổi của các ứng dụng mua sắm.
  • Web di động tạo ra tỷ lệ chuyển đổi gấp mười lần tỷ lệ chuyển đổi của các ứng dụng mua sắm.
  • Ứng dụng mua sắm tạo ra tỷ lệ chuyển đổi gấp mười lần tỷ lệ chuyển đổi của web di động.
  • Ứng dụng mua sắm tạo ra tỷ lệ chuyển đổi gấp ba lần tỷ lệ chuyển đổi của web di động.


Câu trả lời chính xác: Ứng dụng mua sắm tạo ra tỷ lệ chuyển đổi gấp ba lần tỷ lệ chuyển đổi của web di động.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095