Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nhà quảng cáo muốn nhắm mục tiêu các danh mục nội dung video cụ thể trên Mạng hiển thị phải:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nhà quảng cáo muốn nhắm mục tiêu các danh mục nội dung video cụ thể trên Mạng hiển thị phải:

  • thêm từ khóa “video” vào chiến dịch
  • thêm danh sách tiếp thị lại vào chiến dịch
  • sử dụng AdWords cho video
  • tạo Mạng tìm kiếm với chiến dịch Lựa chọn hiển thị

Câu trả lời đúng là: sử dụng AdWords cho video

Giải thích: bạn có thể tạo các chiến dịch video hấp dẫn với nhiều định dạng quảng cáo video để thu hút khách hàng theo những cách khác nhau trên YouTube và trên các trang web đối tác video.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095