Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nhà quảng cáo có thể sử dụng thẻ tiếp thị lại để nhắm mục tiêu những người:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nhà quảng cáo có thể sử dụng thẻ tiếp thị lại để nhắm mục tiêu những người:

  • đã tìm kiếm trên YouTube các video về các sản phẩm giống như của cô ấy
  • thiết lập nhiều tài khoản YouTube
  • đăng video trên YouTube đề cập đến sản phẩm của cô ấy
  • đã đăng ký hoặc hủy đăng ký kênh YouTube của cô ấy

Câu trả lời đúng là: đã đăng ký hoặc hủy đăng ký kênh YouTube của cô ấy

Giải thích: Danh sách tiếp thị lại được tạo bằng cách liên kết tài khoản YouTube với tài khoản AdWords của bạn trước tiên. Sau khi liên kết các tài khoản, bạn có thể tạo danh sách tiếp thị lại tiếp cận những người đã thực hiện các hành động liên quan đến YouTube sau:

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095