Rule #1: Life is supposed to be fun!

Người phụ trách chiến lược tài khoản của một công ty muốn sử dụng Google Ads để tiếp cận số lượng người dùng tối đa đang tìm kiếm các cụm từ có liên quan đến công ty. Loại đối sánh từ khóa nào sẽ giúp người phụ trách chiến lược tài khoản tiếp cận được nhiều truy vấn tìm kiếm nhất mà khách hàng tiềm năng đang sử dụng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Người phụ trách chiến lược tài khoản của một công ty muốn sử dụng Google Ads để tiếp cận số lượng người dùng tối đa đang tìm kiếm các cụm từ có liên quan đến công ty. Loại đối sánh từ khóa nào sẽ giúp người phụ trách chiến lược tài khoản tiếp cận được nhiều truy vấn tìm kiếm nhất mà khách hàng tiềm năng đang sử dụng?

 • Chính xác
 • Đối sánh khách hàng
 • Cụm từ
 • Rộng
 • Đáp án đúng là: Rộng

  Nếu bạn sử dụng từ khóa đối sánh rộng và muốn đảm bảo lưu lượng truy cập sẽ chuyển đến những từ khóa

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095