Rule #1: Life is supposed to be fun!

Người dùng dành nhiều thời gian nhất khi sử dụng thiết bị di động ở đâu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Người dùng dành nhiều thời gian nhất khi sử dụng thiết bị di động ở đâu?

  • Trang web
  • Ứng dụng và trang web như nhau
  • Cuộc gọi điện thoại
  • Ứng dụng

Câu trả lời đúng là: Ứng dụng

Giải thích: Người dùng dành nhiều thời gian nhất trên ứng dụng khi sử dụng thiết bị di động. Theo eMarketer, một người trưởng thành ở Mỹ trung bình dành trung bình gần 3 giờ mỗi ngày để sử dụng điện thoại thông minh của họ.

.

.

.

Người dùng dành nhiều thời gian nhất ở đâu khi sử dụng thiết bị di động

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095