Rule #1: Life is supposed to be fun!

Người dùng có thể tải lên và quản lý các tệp quảng cáo trong phần nào của Studio?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Người dùng có thể tải lên và quản lý các tệp quảng cáo trong phần nào của Studio?

  • quản trị viên
  • Nội dung động
  • Tài sản
  • Sáng tạo

Câu trả lời đúng là: Sáng tạo

Giải thích : Sau khi bạn đã thêm quảng cáo, hãy tiếp tục đến màn hình Quản lý tệp và tải lên các tệp cung cấp năng lượng cho quảng cáo của bạn. Bạn cũng có thể thêm các tệp đã được tải lên tab “Nội dung” vào quảng cáo của mình. Nếu bạn tải lên nhiều tệp hình ảnh, tệp đầu tiên sẽ tự động được gán làm hình ảnh sao lưu. 1 GB là giới hạn tổng kích thước mặc định trong Studio.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/richmedia/answer/2453425

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095