Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu nhà quảng cáo sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi cuộc gọi điện thoại của Google thì các cuộc gọi được theo dõi tới tài khoản của họ như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu nhà quảng cáo sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi cuộc gọi điện thoại của Google thì các cuộc gọi được theo dõi tới tài khoản của họ như thế nào?

 • Các cuộc gọi được theo dõi bởi tên chuyển đổi cho cửa hàng của nhà quảng cáo.
 • Các cuộc gọi được theo dõi bởi số điện thoại được liệt kê trên trang web cửa hàng chính thức của nhà quảng cáo.
 • Các cuộc gọi được theo dõi bởi Giá trị nhận dạng lượt nhấp chuột Google (GCLID) được chỉ định thiết lập trong tài khoản của nhà quảng cáo.< /li>
 • Các cuộc gọi được theo dõi bởi số chuyển tiếp Google được tạo động.
 • Câu trả lời đúng là: Các cuộc gọi được theo dõi bởi số chuyển tiếp Google được tạo động.

  Giải thích: Tính năng theo dõi chuyển đổi cuộc gọi điện thoại của Google cho phép nhà quảng cáo giám sát hiệu quả của quảng cáo trong việc tạo ra cuộc gọi điện thoại từ trang web của họ. Điều này đạt được nhờ các số chuyển tiếp Google được tạo động thay thế số doanh nghiệp trên trang web. Tính năng đổi mới này cho phép theo dõi cuộc gọi dưới dạng chuyển đổi, miễn là vượt quá thời lượng được chỉ định, cho phép doanh nghiệp lọc ra các cuộc gọi ngắn gọn, không có giá trị và xác định những từ khóa, quảng cáo hoặc chiến dịch cụ thể nào đang thúc đẩy chuyển đổi cuộc gọi.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095