Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu muốn tăng tỷ lệ chuyển đổi và đã xác định được những đối tượng quan trọng có tỷ lệ chuyển đổi cao trong chiến dịch video của mình, bạn có thể sử dụng công cụ thử nghiệm của Google như thế nào để đạt được mục tiêu của mình?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu muốn tăng tỷ lệ chuyển đổi và đã xác định được những đối tượng quan trọng có tỷ lệ chuyển đổi cao trong chiến dịch video của mình, bạn có thể sử dụng công cụ thử nghiệm của Google như thế nào để đạt được mục tiêu của mình?

 • Thử nghiệm nhiều quảng cáo với hai phân khúc đối tượng quan trọng.
 • Thử nghiệm cùng một quảng cáo với hai phân khúc đối tượng quan trọng.
 • Thử nghiệm nhiều quảng cáo với một phân khúc đối tượng quan trọng.
 • < li>Thử nghiệm một quảng cáo với những phân khúc đối tượng quan trọng.

  Câu trả lời đúng là: Thử nghiệm nhiều quảng cáo dựa trên một phân khúc đối tượng quan trọng.

  Hành vi của người tiêu dùng đang phát triển nhanh chóng, vì vậy việc thử nghiệm và thử nghiệm liên tục là cần thiết để luôn phù hợp. Các chiến dịch video thành công nhất liên tục thử nghiệm các phiên bản thực thi quảng cáo khác nhau và lặp lại dựa trên hiệu suất.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095