Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu bạn muốn xem các bước mà người dùng của bạn thực hiện để đạt được một tác vụ hoặc chuyển đổi chính, bạn sẽ sử dụng kỹ thuật khám phá nào để trực quan hóa các bước đó và xem mức độ thành công hay thất bại của họ ở mỗi bước?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu bạn muốn xem các bước mà người dùng của bạn thực hiện để đạt được một tác vụ hoặc chuyển đổi chính, bạn sẽ sử dụng kỹ thuật khám phá nào để trực quan hóa các bước đó và xem mức độ thành công hay thất bại của họ ở mỗi bước?

 • Chồng chéo phân đoạn
 • Biểu mẫu tự do
 • Khám phá nhóm
 • Khám phá kênh
 • Câu trả lời đúng là: Khám phá kênh


  Khám phá kênh cho phép bạn trực quan hóa các bước người dùng của bạn hướng tới một nhiệm vụ chính hoặc chuyển đổi. Công cụ này giúp bạn xác định các chuỗi các sự kiện chính và hiểu cách người dùng của bạn điều hướng các bước này. Bạn có thể thấy nơi người dùng nhập phễu của bạn, cũng như nơi họ thả ra. Ví dụ, làm thế nào để khách hàng tiềm năng trở thành người mua sắm và sau đó trở thành người mua? Làm thế nào để người mua một lần trở thành người mua lặp lại? Với thông tin này, bạn có thể cải thiện hành trình khách hàng không hiệu quả hoặc bị bỏ rơi.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/9327974

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095