Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu bạn muốn giúp chủ cửa hàng trực tuyến hoàn tất việc triển khai thẻ theo dõi chuyển đổi vào trang web của họ, Hỗ trợ thẻ có thể giúp bạn hoàn thành công việc đó như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu bạn muốn giúp chủ cửa hàng trực tuyến hoàn tất việc triển khai thẻ theo dõi chuyển đổi vào trang web của họ, Hỗ trợ thẻ có thể giúp bạn hoàn thành công việc đó như thế nào?

 • Hỗ trợ thẻ có thể tự động tạo đoạn mã thẻ.
 • Hỗ trợ thẻ có thể cho bạn biết báo cáo Google Analytics nào không chính xác.
 • Hỗ trợ thẻ có thể tạo thẻ Giá trị nhận dạng lượt nhấp chuột của Google (GCLID).
 • Hỗ trợ thẻ có thể khắc phục sự cố cho các hành động chuyển đổi chưa được xác minh.
 • Câu trả lời đúng là: Hỗ trợ thẻ có thể khắc phục sự cố cho các hành động chuyển đổi chưa được xác minh.

  Hỗ trợ thẻ có thể là một công cụ quan trọng để chủ cửa hàng trực tuyến triển khai thẻ theo dõi chuyển đổi vào trang web của họ vì nó có thể khắc phục sự cố cho các hành động chuyển đổi chưa được xác minh. Khi được tích hợp với Google Ads, Hỗ trợ thẻ có thể được khởi chạy trực tiếp từ tài khoản của bạn để kiểm tra thẻ theo dõi chuyển đổi. Điều này đặc biệt hữu ích nếu bảng hành động chuyển đổi hiển thị “chưa được xác minh” hoặc “thẻ không hoạt động” trong cột trạng thái theo dõi, nơi bảng này có thể xác minh các hành động chuyển đổi.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095