Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu bạn đang sử dụng mô hình phân bổ theo lượt nhấp cuối cùng và muốn biết các kênh và chiến dịch sẽ được đánh giá như thế nào theo mô hình phân bổ theo lượt nhấp đầu tiên, thì bạn sẽ xem xét báo cáo nào để tìm thấy thông tin chi tiết này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu bạn đang sử dụng mô hình phân bổ theo lượt nhấp cuối cùng và muốn biết các kênh và chiến dịch sẽ được đánh giá như thế nào theo mô hình phân bổ theo lượt nhấp đầu tiên, thì bạn sẽ xem xét báo cáo nào để tìm thấy thông tin chi tiết này?

 • Đường dẫn chuyển đổi
 • Khám phá kênh
 • Chồng chéo phân khúc
 • So sánh mô hình
 • Đáp án đúng là: So sánh mô hình

  Báo cáo so sánh mô hình được sử dụng để so sánh mức độ tác động của các mô hình phân bổ khác nhau đến việc định giá các kênh tiếp thị của bạn. Vì vậy, nếu bạn đang sử dụng bất kỳ cách phân bổ nào và muốn biết các kênh và chiến dịch sẽ được đánh giá như thế nào theo một cách phân bổ khác thì bạn nên sử dụng báo cáo này để tìm thông tin chi tiết.
  Đọc thêm tại đây:https://support.google.com/analytics/answer/10596865

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095