Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu bạn có một sự kiện trên trang web của mình do người dùng xem video kích hoạt thì định nghĩa nào sau đây có thể được coi là thông số sự kiện mẫu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu bạn có một sự kiện trên trang web của mình do người dùng xem video kích hoạt thì định nghĩa nào sau đây có thể được coi là thông số sự kiện mẫu?

 • Có bao nhiêu người dùng đã mở trang chứa video trên trang web của bạn
 • Các thiết bị mà người dùng sử dụng khi xem video trên trang web của bạn
 • Có bao nhiêu người dùng đã xem video trên trang web của bạn
 • Tên video đã xem trên trang web của bạn
 • Câu trả lời đúng là:Tên video đã xem trên trang web của bạn

  Đối với các video được nhúng đã bật hỗ trợ API JS, các sự kiện sau sẽ được kích hoạt:video_start khi video bắt đầu phátvideo_progress khi video vượt quá thời lượng 10%, 25%, 50% và 75% thời gianvideo_complete khi video kết thúcCác thông số điền vào các thứ nguyên sau :
  Nhà cung cấp video (từ video_provider)Tiêu đề video (từ video_title)URL video (từ video_url)Hiển thị (từ hiển thị)
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/9216061

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095