Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một nhà bán lẻ nến đặc biệt sắp ra mắt tại các thành phố trên toàn quốc. Họ đang sử dụng kiểu khớp cụm từ trong chiến dịch Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm với các từ khóa “có mùi thơm”, “nến” và “giao hàng”. Đối sánh cụm từ sẽ giúp chiến dịch Quảng cáo tìm kiếm của công ty như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một nhà bán lẻ nến đặc biệt sắp ra mắt tại các thành phố trên toàn quốc. Họ đang sử dụng kiểu khớp cụm từ trong chiến dịch Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm với các từ khóa “có mùi thơm”, “nến” và “giao hàng”. Đối sánh cụm từ sẽ giúp chiến dịch Quảng cáo tìm kiếm của công ty như thế nào?

 • Quảng cáo của họ sẽ xuất hiện nếu cụm từ tìm kiếm có liên quan đến từ khóa.
 • Quảng cáo của họ sẽ xuất hiện nếu cụm từ tìm kiếm có cùng ý nghĩa với từ khóa.
 • Quảng cáo của họ sẽ xuất hiện nếu cụm từ tìm kiếm chứa cả ba từ khóa chính xác.
 • Quảng cáo của họ sẽ xuất hiện trong cụm từ tìm kiếm bao gồm ý nghĩa của từ khóa.
 • Câu trả lời đúng là: Quảng cáo của họ sẽ xuất hiện trong các cụm từ tìm kiếm bao gồm ý nghĩa của từ khóa.

  Giải thích: Kiểu khớp cụm từ trong Quảng cáo tìm kiếm sẽ hiển thị quảng cáo khi các truy vấn tìm kiếm phù hợp hoặc gợi ý nghĩa của từ khóa. Cách tiếp cận này dễ thích ứng hơn so với đối sánh chính xác nhưng được nhắm mục tiêu nhiều hơn so với đối sánh rộng. Nó nắm bắt được bản chất của từ khóa, ngay cả khi được ngụ ý một cách tinh tế trong tìm kiếm của người dùng. Điều này đảm bảo rằng ý tưởng chính của từ khóa sẽ gây được tiếng vang trong tìm kiếm, mang lại phạm vi tiếp cận rộng hơn so với chỉ kết hợp chính xác.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095