Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một người quản lý tiếp thị muốn sử dụng chiến dịch Quảng cáo tìm kiếm của Google để thu hút sự cân nhắc của những khách hàng đang tìm kiếm trực tuyến về thiết bị cắm trại. Lợi ích chính của chiến dịch Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Google được quản lý tốt là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một người quản lý tiếp thị muốn sử dụng chiến dịch Quảng cáo tìm kiếm của Google để thu hút sự cân nhắc của những khách hàng đang tìm kiếm trực tuyến về thiết bị cắm trại. Lợi ích chính của chiến dịch Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Google được quản lý tốt là gì?

 • Quảng cáo tìm kiếm có thể bao gồm video về các sản phẩm có liên quan.
 • Quảng cáo tìm kiếm có thể xuất hiện trong kết quả tìm kiếm không phải trả tiền.
 • Quảng cáo tìm kiếm có thể tự động gửi thông tin tiếp theo đến khách hàng tiềm năng.
 • Quảng cáo tìm kiếm có thể xuất hiện trên các tìm kiếm có liên quan của khách hàng tiềm năng.
 • Câu trả lời đúng là: Quảng cáo tìm kiếm có thể xuất hiện trên các tìm kiếm có liên quan của khách hàng tiềm năng.

  Nếu bạn sử dụng Chiến dịch quảng cáo tìm kiếm của Google. Quảng cáo của bạn có thể hiển thị gần kết quả tìm kiếm khi ai đó tìm kiếm bằng các cụm từ liên quan đến một trong các từ khóa của bạn. Chiến dịch tìm kiếm cho phép bạn đặt quảng cáo trên mạng kết quả tìm kiếm rộng lớn của Google. Bạn có thể hiển thị quảng cáo cho những người đang tích cực tìm kiếm trực tuyến các sản phẩm và dịch vụ của bạn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095