Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một dịch vụ giao sản phẩm hữu cơ khởi nghiệp đang ra mắt tại các thành phố trên toàn quốc. Họ quyết định sử dụng kiểu khớp cụm từ trong chiến dịch Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm với các từ khóa “không phải trả tiền”, “sản xuất” và “phân phối”. Đối sánh cụm từ sẽ giúp chiến dịch Quảng cáo tìm kiếm của công ty như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một dịch vụ giao sản phẩm hữu cơ khởi nghiệp đang ra mắt tại các thành phố trên toàn quốc. Họ quyết định sử dụng kiểu khớp cụm từ trong chiến dịch Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm với các từ khóa “không phải trả tiền”, “sản xuất” và “phân phối”. Đối sánh cụm từ sẽ giúp chiến dịch Quảng cáo tìm kiếm của công ty như thế nào?

 • Nếu cụm từ tìm kiếm có cùng ý nghĩa với từ khóa, quảng cáo của chúng sẽ xuất hiện.
 • Nếu cụm từ tìm kiếm có liên quan đến từ khóa, quảng cáo của chúng sẽ xuất hiện.
 • Nếu cụm từ tìm kiếm chứa cả ba từ khóa chính xác, quảng cáo của chúng sẽ xuất hiện.
 • Nếu cụm từ tìm kiếm bao gồm ý nghĩa của từ khóa, quảng cáo của chúng sẽ xuất hiện.
 • Câu trả lời đúng là: Nếu cụm từ tìm kiếm có nghĩa của từ khóa thì quảng cáo của từ khóa đó sẽ xuất hiện.

  Giải thích: Đối sánh cụm từ là loại đối sánh từ khóa giúp định vị quảng cáo của bạn trong các tìm kiếm gói gọn ý nghĩa của từ khóa mà bạn chỉ định. Điều này có lợi cho người khởi nghiệp vì nó cho phép họ nhắm mục tiêu một loạt tìm kiếm cụ thể hơn đối sánh rộng nhưng ít bị hạn chế hơn so với đối sánh chính xác. Các cụm từ tìm kiếm có thể ngụ ý ý nghĩa của từ khóa, giúp công ty khởi nghiệp tiếp cận đối tượng mong muốn một cách hiệu quả trong khi vẫn tập trung vào “hữu cơ”, “sản xuất” và “phân phối”.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095