Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một công ty giáo dục đang chuẩn bị chạy một chiến dịch tiếp thị cho ứng dụng của họ. Hãy chọn ra 3 yếu tố công ty này nên cân nhắc khi xác định mục tiêu cho chiến dịch sắp tới

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một công ty giáo dục đang chuẩn bị chạy một chiến dịch tiếp thị cho ứng dụng của họ. Hãy chọn ra 3 yếu tố công ty này nên cân nhắc khi xác định mục tiêu cho chiến dịch sắp tới. (Chọn 3 câu trả lời)

  • Mục tiêu kinh doanh
  • Mục tiêu dành riêng cho ứng dụng
  • Giai đoạn trưởng thành của ứng dụng
  • Chiến lược đối thủ cạnh tranh

Câu trả lời chính xác:

  • Mục tiêu kinh doanh
  • Mục tiêu dành riêng cho ứng dụng
  • Giai đoạn trưởng thành của ứng dụng

.

.

.

Một công ty giáo dục chuẩn bị chạy một chiến dịch tiếp thị cho ứng dụng của họ. Hãy chọn ra 3 yếu tố mà công ty này nên cân nhắc khi xác định mục tiêu cho chiến dịch sắp tới.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095