Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mô hình phân bổ nào phân phối tín dụng cho một chuyển đổi một cách đồng đều trên tất cả các kênh mà khách hàng đã nhấp vào hoặc tương tác trước khi chuyển đổi?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mô hình phân bổ nào phân phối tín dụng cho một chuyển đổi một cách đồng đều trên tất cả các kênh mà khách hàng đã nhấp vào hoặc tương tác trước khi chuyển đổi?

 • Giảm dần theo thời gian
 • Dựa trên dữ liệu
 • Dựa trên vị trí
 • Tuyến tính
 • Đáp án đúng là: Tuyến tính

  Mô hình phân bổ tuyến tính phân phối tín dụng cho chuyển đổi một cách đồng đều trên tất cả các nhấp chuột trên đường dẫn. Trong mô hình Phân bổ tuyến tính, mỗi điểm tiếp xúc trong đường dẫn chuyển đổi—trong trường hợp này là các kênh Tìm kiếm có trả tiền, Mạng xã hội, Email và Trực tiếp—sẽ chia sẻ tín dụng bằng nhau (mỗi kênh 25%) cho lần bán hàng.
  Đọc thêm tại đây:https://support.google.com/analytics/answer/1662518

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095