Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mô hình phân bổ nào phân bổ tín dụng cho một lượt chuyển đổi trên các điểm tiếp xúc khác nhau thông qua việc sử dụng thuật toán máy học?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mô hình phân bổ nào phân bổ tín dụng cho một lượt chuyển đổi trên các điểm tiếp xúc khác nhau thông qua việc sử dụng thuật toán máy học?

 • Giảm dần theo thời gian
 • Nhấp chuột cuối cùng
 • Nhấp chuột đầu tiên
 • Theo hướng dữ liệu
 • Câu trả lời đúng là: dựa trên dữ liệu


  Dựa trên dữ liệu: thuộc tính dựa trên dữ liệu phân phối tín dụng cho chuyển đổi dựa trên dữ liệu cho mỗi sự kiện chuyển đổi. Nó khác với các mô hình khác vì nó sử dụng dữ liệu tài khoản của bạn để tính toán sự đóng góp thực tế của mỗi tương tác nhấp chuột.
  Attribution sử dụng các thuật toán học máy để đánh giá cả đường dẫn chuyển đổi và không chuyển đổi. Mô hình điều khiển dữ liệu kết quả tìm hiểu cách các điểm tiếp xúc khác nhau tác động đến kết quả chuyển đổi.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/1059686666

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095