Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chiến lược giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu là loại chiến lược đặt giá thầu tự động nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chiến lược giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu là loại chiến lược đặt giá thầu tự động nào?

  • Đặt giá thầu tập trung vào cân nhắc
  • Đặt giá thầu tập trung vào doanh thu
  • Đặt giá thầu dựa trên nhận thức
  • Đặt giá thầu tập trung vào chuyển đổi

Câu trả lời đúng là: Đặt giá thầu tập trung vào chuyển đổi

Giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu là chiến lược đặt giá thầu tập trung vào Chuyển đổi. Chiến lược này tự động đặt giá thầu để giúp bạn tăng chuyển đổi trong khi vẫn đạt được mục tiêu giá mỗi chuyển đổi trung bình.

.

.

.

Loại chiến lược đặt giá thầu tự động nào là giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095