Rule #1: Life is supposed to be fun!

Leo phụ trách quảng cáo cho dòng sản phẩm quần áo của một nhà sản xuất lớn. Anh ấy sử dụng trang Đề xuất của Google Ads để hỗ trợ đánh giá chiến dịch Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của mình. Tính năng nào khiến các đề xuất tối ưu hóa này có giá trị với Leo?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Leo phụ trách quảng cáo cho dòng sản phẩm quần áo của một nhà sản xuất lớn. Anh ấy sử dụng trang Đề xuất của Google Ads để hỗ trợ đánh giá chiến dịch Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của mình.
Tính năng nào khiến các đề xuất tối ưu hóa này có giá trị với Leo?

  • Đề xuất chỉ áp dụng để chọn từ khóa.
  • Các đề xuất cung cấp các phương pháp tổng quát hay nhất từ Google.
  • Đề xuất được gửi theo nhu cầu của khách hàng cụ thể.
  • Các đề xuất không cân nhắc đến các tùy chọn cài đặt của chiến dịch.

Câu trả lời đúng là: Đề xuất được gửi theo nhu cầu của khách hàng cụ thể.

Leo phu trach quang cao cho dong san pham quan ao cua mot nha san xuat lon Anh ay su dung trang De xuat cua Google Ads de ho tro danh gia chien dich Quang cao di kem ket qua tim kiem cua minh
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095