Rule #1: Life is supposed to be fun!

Làm cách nào để có thể tăng lượng dữ liệu trong một báo cáo Google Analytics được lấy mẫu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Làm cách nào để có thể tăng lượng dữ liệu trong một báo cáo Google Analytics được lấy mẫu?

  • Áp dụng các bộ lọc bổ sung
  • Xóa thứ nguyên phụ
  • Chọn “Phản hồi nhanh hơn”? trong menu kéo xuống lấy mẫu
  • Chọn “Độ chính xác cao hơn”? trong menu kéo xuống lấy mẫu
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095