Rule #1: Life is supposed to be fun!

Làm cách nào để chỉnh sửa hồ sơ Studio mà không ảnh hưởng đến chiến dịch trực tiếp?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Làm cách nào để chỉnh sửa hồ sơ Studio mà không ảnh hưởng đến chiến dịch trực tiếp?

  • Tạo phiên bản nháp của hồ sơ
  • Chỉnh sửa nguồn cấp dữ liệu
  • Chuyển đổi lại nguồn cấp dữ liệu
  • Tạo hồ sơ mới bằng nguồn cấp dữ liệu hiện có

Câu trả lời đúng là: Tạo hồ sơ mới bằng nguồn cấp dữ liệu hiện có

Giải thích : Tạo hồ sơ mới bằng nguồn cấp hiện có: Tùy chọn này cho phép bạn tải lên nguồn cấp dữ liệu động cũng đang được một hồ sơ Studio khác sử dụng. Mọi thay đổi được thực hiện đối với nguồn cấp dữ liệu sẽ ảnh hưởng đến tất cả các cấu hình Studio sử dụng nguồn cấp dữ liệu đó.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/richmedia/answer/2871720

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095