Rule #1: Life is supposed to be fun!

là hình ảnh thu nhỏ tùy chọn, có thể nhấp, xuất hiện bên cạnh quảng cáo TrueView trong luồng trên YouTube.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

là hình ảnh thu nhỏ tùy chọn, có thể nhấp, xuất hiện bên cạnh quảng cáo TrueView trong luồng trên YouTube.

  • Biểu ngữ đi kèm
  • Quảng cáo khám phá video TrueView
  • Quảng cáo trên trang đầu trên YouTube
  • Quảng cáo tiêu đề đồng hành

Câu trả lời đúng là: Biểu ngữ đi kèm

Giải thích : Hình ảnh thu nhỏ có thể nhấp đi kèm với quảng cáo TrueView trong luồng. Trên trang YouTube, nó xuất hiện bên cạnh quảng cáo, ở góc trên cùng bên phải (trên máy tính để bàn). Biểu ngữ công ty là tùy chọn. Chúng cũng chỉ được hiển thị trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như trong ngữ cảnh của trang xem YouTube. Chúng không hiển thị trên trình phát được nhúng, TV được kết nối hoặc bảng điều khiển trò chơi.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095