Rule #1: Life is supposed to be fun!

Kiểu khớp mở rộng sử dụng tín hiệu nào trong số 3 tín hiệu này để khớp Quảng cáo tìm kiếm với cụm từ tìm kiếm? Chọn 3 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Kiểu khớp mở rộng sử dụng tín hiệu nào trong số 3 tín hiệu này để khớp Quảng cáo tìm kiếm với cụm từ tìm kiếm? Chọn 3 câu trả lời đúng

 • Ngôn ngữ
 • Đặt giá thầu thông minh
 • Sở thích
 • Địa lý
 • Thiết bị
 • Đáp án đúng là: Ngôn ngữ, Sở thích, Địa lý

  Giải thích: Kiểu khớp mở rộng là kiểu khớp linh hoạt nhất, sử dụng nhiều tín hiệu như ngôn ngữ, sở thích và địa lý để điều chỉnh Quảng cáo tìm kiếm của bạn cho phù hợp với truy vấn của người dùng. Không giống như đối sánh chính xác và đối sánh cụm từ, nó có khả năng sử dụng nhiều tín hiệu khác nhau bao gồm trang đích, tìm kiếm trước đó, v.v. Cách tiếp cận linh hoạt này được thiết kế để hiểu ý định của người dùng và tìm ra kết quả phù hợp nhất, tối ưu hóa hiệu suất. Chiến lược Đặt giá thầu thông minh sẽ cải tiến thêm điều này bằng cách xem xét nhiều tín hiệu hơn nữa như thời gian trong ngày và hệ điều hành của người dùng.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095