Rule #1: Life is supposed to be fun!

Không thể thêm cái nào vào video TrueView?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Không thể thêm cái nào vào video TrueView?

  • Quảng cáo ứng dụng dành cho thiết bị di động
  • Băng mã
  • Biểu ngữ đi kèm
  • Lớp phủ gọi hành động

Câu trả lời đúng là: Băng mã

Giải thích: Với tư cách là nhà quảng cáo hoặc đại lý quảng cáo, bạn có thể mua các vị trí trên cơ sở đặt trước – thay vì thông qua đấu giá AdWords – khi bạn muốn trả tiền dựa trên số lần hiển thị (còn được gọi là giá mỗi nghìn lần hiển thị) hoặc mỗi ngày (giá mỗi ngày). Chiến dịch đặt trước cũng cho phép bạn mua số lần hiển thị với tỷ lệ cố định.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095