Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi nào thì Google Analytics không thể xác định các phiên từ cùng một người dùng theo mặc định?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi nào thì Google Analytics không thể xác định các phiên từ cùng một người dùng theo mặc định?

  • các phiên diễn ra trong cùng một trình duyệt trên cùng một thiết bị
  • các phiên diễn ra trong cùng một ngày
  • các phiên diễn ra trên cùng một trình duyệt
  • các phiên xảy ra trong vòng 30 phút của nhau

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095