Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi nào bạn nên sử dụng gắn thẻ thủ công?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi nào bạn nên sử dụng gắn thẻ thủ công?

  • Bạn nên sử dụng tính năng gắn thẻ thủ công để theo dõi tất cả các chiến dịch quảng cáo của mình, như AdWords hoặc Facebook.
  • Bạn nên sử dụng gắn thẻ thủ công cho bất kỳ chiến dịch tùy chỉnh không phải của AdWords nào.
  • Bạn nên sử dụng tính năng gắn thẻ thủ công để chỉ theo dõi các chiến dịch AdWords.

Câu trả lời đúng là: Bạn nên sử dụng gắn thẻ thủ công cho bất kỳ chiến dịch tùy chỉnh không phải của AdWords nào.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095