Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi Google Analytics và Google Ads được liên kết, Google Ads có thể sử dụng các sự kiện chuyển đổi từ Google Analytics như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi Google Analytics và Google Ads được liên kết, Google Ads có thể sử dụng các sự kiện chuyển đổi từ Google Analytics như thế nào?

 • Google Ads có thể sử dụng những chuyển đổi này để xem dữ liệu đo điểm chuẩn của ngành
 • Google Ads có thể sử dụng các chuyển đổi này để tạo ý tưởng từ khóa mới
 • Google Ads có thể sử dụng các chuyển đổi này để điều chỉnh và tối ưu hóa nội dung quảng cáo của bạn
 • Google Ads có thể sử dụng những chuyển đổi này để tối ưu hóa giá thầu của bạn cho các vị trí đặt quảng cáo
 • Câu trả lời đúng là: Google Ads có thể sử dụng các lượt chuyển đổi này để tối ưu hóa giá thầu của bạn cho các vị trí đặt quảng cáo


  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095