Rule #1: Life is supposed to be fun!

John đã ra mắt dòng giày nam mới trên trang web thời trang của mình và anh ấy muốn nâng cao nhận thức về việc ra mắt. Anh ấy nên sử dụng tùy chọn nhắm mục tiêu nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

John đã ra mắt dòng giày nam mới trên trang web thời trang của mình và anh ấy muốn nâng cao nhận thức về việc ra mắt. Anh ấy nên sử dụng tùy chọn nhắm mục tiêu nào?

  • Đối tượng tương tự
  • Nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học
  • Quảng cáo Gmail
  • Đối tượng trong thị trường

Câu trả lời đúng là: Nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học

Giải thích : Với nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học trong AdWords, bạn có thể tiếp cận một nhóm khách hàng tiềm năng cụ thể có khả năng nằm trong một độ tuổi, giới tính, tình trạng là phụ huynh hoặc thu nhập hộ gia đình cụ thể.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095