Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hành động đã thực hiện đo lường điều gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hành động đã thực hiện đo lường điều gì?

  • Số lượt xem kiếm được, nhận xét kiếm được và số lượt thích kiếm được
  • Chuyển đổi kiếm được
  • Số lượt truy cập kiếm được vào trang web và nhận được nhận xét
  • Số lượt truy cập kiếm được vào trang web đã kiếm được số lượt xem và nhận được nhận xét

Câu trả lời đúng là: Số lượt xem kiếm được, nhận xét kiếm được và số lượt thích kiếm được

Giải thích: Các hành động kiếm được xảy ra khi người xem xem quảng cáo video và sau đó thực hiện một hành động liên quan trên YouTube. Sau đây là các loại hành động đã thực hiện khác nhau:

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095