Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai lý do bạn nên cân nhắc việc tương tác với ứng dụng ngoài việc khám phá ứng dụng khi tiếp thị ứng dụng của mình là gì? (Chọn hai.) Chọn 2 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hai lý do bạn nên cân nhắc việc tương tác với ứng dụng ngoài việc khám phá ứng dụng khi tiếp thị ứng dụng của mình là gì? (Chọn hai.) Chọn 2 câu trả lời đúng

 • Ứng dụng có thể vô tình bị gỡ cài đặt.
 • Người dùng chưa tải ứng dụng xuống có thể cần thêm ưu đãi.
 • Một tỷ lệ phần trăm đáng kể người dùng ứng dụng rời bỏ sau ba tháng .
 • Một số người dùng tải ứng dụng xuống rồi quên mất.
 • Câu trả lời đúng là: Một tỷ lệ phần trăm đáng kể người dùng ứng dụng rời bỏ sau ba tháng và một số người dùng tải xuống ứng dụng và sau đó quên chúng.

  Khi tiếp thị một ứng dụng, việc cân nhắc mức độ tương tác với ứng dụng cũng như khả năng khám phá ứng dụng là điều cần thiết vì hai lý do chính. Thứ nhất, một tỷ lệ đáng kể người dùng ứng dụng rời bỏ ứng dụng sau ba tháng. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thu hút người dùng ngoài giai đoạn tải xuống ban đầu để đảm bảo khả năng duy trì và sử dụng lâu dài. Thứ hai, một số người dùng có xu hướng tải xuống ứng dụng và sau đó quên chúng. Nghiên cứu cho thấy rằng 54% mức độ tương tác của người dùng xảy ra khi ứng dụng được tải xuống từ quảng cáo chứ không phải tự nhiên và 3 trong số 4 người dùng thậm chí còn quên rằng ứng dụng đó có trên điện thoại của họ. Bằng cách ưu tiên các chiến lược tương tác với ứng dụng, chẳng hạn như thông báo được cá nhân hóa, ưu đãi trong ứng dụng và chiến dịch tương tác người dùng đang diễn ra, nhà tiếp thị ứng dụng có thể chống lại tình trạng rời bỏ và thu hút lại người dùng, thúc đẩy tỷ lệ sử dụng và giữ chân ứng dụng tổng thể cao hơn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095