Rule #1: Life is supposed to be fun!

Greta muốn thực hiện các thay đổi đối với một số Chiến dịch mua sắm mà cô ấy quản lý. Cô ấy có thể sử dụng các thay đổi hàng loạt để:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Greta muốn thực hiện các thay đổi đối với một số Chiến dịch mua sắm mà cô ấy quản lý. Cô ấy có thể sử dụng các thay đổi hàng loạt để:

  • Thay thế một nhóm sản phẩm hiện có.
  • Liên kết nguồn cấp dữ liệu sản phẩm giữa các chiến dịch.
  • Tạo lời gọi hành động chung.
  • Thay đổi các thông số tùy chỉnh cho các nhóm sản phẩm được chia nhỏ

Câu trả lời chính xác: Thay thế một nhóm sản phẩm hiện có.

Giải thích: Nếu bạn muốn thay đổi một số lượng đáng kể các nhóm sản phẩm, giá thầu, mẫu theo dõi hoặc thông số tùy chỉnh của Chiến dịch mua sắm, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách sử dụng tải lên hàng loạt. Bạn sẽ thực hiện việc này bằng cách tải xuống một báo cáo có thể chỉnh sửa, thực hiện các thay đổi ngay trong tài liệu, sau đó tải lại báo cáo đã cập nhật vào tài khoản của mình, nơi các thay đổi mới của bạn có thể được xem trước và áp dụng.

Để thay đổi nhóm sản phẩm hiện có thành nhóm sản phẩm khác, bạn sẽ thực hiện theo hai bước:

  • Đối với bất kỳ nhóm sản phẩm nào bạn muốn thay thế, hãy đặt từ “Xóa” trong cột Loại phân vùng ở hàng tương ứng. Lưu ý rằng nếu bạn xóa một phân mục, nó cũng sẽ xóa bất kỳ nhóm sản phẩm nào thuộc về nó.
  • Thêm hàng nhóm sản phẩm mới khi bạn cần.
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095