Rule #1: Life is supposed to be fun!

Google Analytics có thể thu thập dữ liệu hành vi từ hệ thống nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Google Analytics có thể thu thập dữ liệu hành vi từ hệ thống nào?

  • Nền tảng thương mại điện tử
  • Ứng dụng di động
  • Hệ thống điểm bán hàng trực tuyến
  • Chỉ A và B
  • A, B và C

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095