Rule #1: Life is supposed to be fun!

Google Ads và Google Merchant Center tương tác với nhau như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Google Ads và Google Merchant Center tương tác với nhau như thế nào?

 • Google Ads chuyển hiệu suất chiến dịch cho Google Merchant Center để nhà quảng cáo có thể sử dụng dữ liệu nhằm tác động đến việc xây dựng chiến dịch trong tương lai.
 • Google Merchant Center chuyển hiệu suất chiến dịch cho Google Ads để nhà quảng cáo có thể sử dụng dữ liệu để tác động đến chiến dịch trong tương lai
 • Google Ads chuyển dữ liệu khoảng không quảng cáo đến Google Merchant Center để nhà quảng cáo có thể sử dụng dữ liệu đó nhằm xây dựng Chiến dịch mua sắm.
 • Google Merchant Center chuyển dữ liệu khoảng không quảng cáo đến Google Ads để nhà quảng cáo có thể sử dụng dữ liệu để tạo Chiến dịch mua sắm.
 • Câu trả lời đúng là: Google Merchant Center chuyển dữ liệu kho hàng tới Google Ads để nhà quảng cáo có thể sử dụng dữ liệu đó nhằm tạo Chiến dịch mua sắm.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095